РЦЕЕ НП

Регионални центар за енергетску ефикасност Нови Пазар

На основу сагласности Министарства просвете и науке, сагласности Министарства за инфраструктуру и енергетику и сагласности Агенције за енергетску ефикасност Републике Србије, Савет Државног универзитета у Новом Пазару донео је одлуку о отварању Регионалног центра за енергетску ефикасност Нови Пазар, на седници оржаној 9. маја 2012. године.

Ректор Државног универзитета у Новом Пазару, у складу са овлашћењима, именовао је проф. Др Веру Николић за директора Регионалног центра за енергетску ефикасност Нови Пазар, 9. маја 2012. године.

 

 

В.д. ректорa

Проф. др Драгослав Шумарац

Нови Пазар