RCEE NP

Regionalni centar za energetsku efikasnost
Novi Pazar

Na osnovu saglasnosti Ministarstva prosvete i nauke, saglasnosti Ministarstva za infrastrukturu i energetiku i saglasnosti Agencije za energetsku efikasnost Republike Srbije, Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru doneo je odluku o otvaranju Regionalnog centra za energetsku efikasnost Novi Pazar, na sednici oržanoj 9. maja 2012. godine.

Rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru, u skladu sa ovlašćenjima, imenovao je prof. Dr Veru Nikolić za direktora Regionalnog centra za energetsku efikasnost Novi Pazar, 9. maja 2012. godine.

 

 

REKTOR

Prof. dr Miladin Kostić

Novi Pazar