Реч ректора


Државни универзитет у Новом Пазару основан је Одлуком Владе Републике Србије од 26. 10. 2006. године као први интегрисани државни универзитет у Републици Србији. Полазећи од чињенице да је Универзитет према оснивачком акту интегрисан, први ректор проф. др Ћемал Долићанин и Привремени савет, определили су се да структуру Универзитета граде према департманском моделу.


 

 Тако је 26. 11. 2007. године Универзитет акредитован за обављање научноистраживачке делатности у области природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских, друштвених и математичких наука. Поред тога, Државни универзитет у Новом Пазару први је у Републици Србији испунио услове за акредитацију за обављање образовне делатности за сва три нивоа студија, а 09. 05. 2008. године добио акредитацију од Комисије за акредитацију и проверу квалитета.

Имајући у виду чињенице да је развој савременог друштва у највећој мери променио потребе студената, како у погледу наставних садржаја, тако и у погледу метода едукације, од самог почетка определили смо се за већу интердисциплинарност у коришћењу савремених метода наставе. Имајући у виду да је време круте поделе, како у настави, тако и у науци, чак и поделе по научним пољима, прошлост, ми на Државном универзитету у Новом Пазару, посвећујемо пажњу друштвеним и другим феноменима, који су атрактивни за више академских профила.


 

Приоритетни задатак који је Универзитет поставио у свом раду јесте да студенти током студирања стекну знање, које ће им омогућити да након завршетка студија постану одговорни професионалци и лидери у обављању послова, као и да се даље усавршавају у својој професионалној каријери, сагласно захтевима струке и брзим променама које намећу савремене технологије. Тако ће дати огроман допринос културном, научном, образовном, политичком и привредном животу не само региона, него и шире.


 

На оваквим студијским програмима, студентима се у оквиру сваког курса дају заокружене целине, у којима више наставника различитих специјалности даје најновије и најинтересантније сегменте с аспекта своје уже струке. У извођењу наставе на овим студијским програмима укључени су еминентни професори са државних универзитета Републике Србије и универзитета из европских земаља. Тиме је наш интегрисани Универзитет закорачио у европски образовни простор.

Приступајући развијању најсавременијих студијских програма и метода, што је темељно опредељење Државног универзитета у Новом Пазару, студентима се омогућују флексибилне и отворене форме учења, као што су: семинари, менторски рад, панел дискусије, радионице, кружоци и дебате.

Један од приоритетних задатака Државног универзитета у Новом Пазару јесте стварање квалитетног подмлатка из сопствених редова, који кроз студије показују смисао за наставни и научноистраживачки рад. Одабиром најбољих студената за сараднике и асистенте, Државни универзитет у Новом Пазару, обезбеђује сигурну и квалитетну кадровску структуру, која ће му проширивати пут ка друштву најквалитетнијих универзитета широм света.

Протекле године обележене су обезбеђивањем додатног простора за одвијање наставног процеса, опремањем лабораторија, изградњом мултифункционалног објекта.

Може се рећи да је Државни универзитет у Новом Пазару у највећој мери испунио постављене циљеве, а посебно у погледу доприноса економском развоју Новог Пазара и ширег окружења, а тиме и демократском развоју Републике Србије, као и промовисању вредности европских интеграција.

Висока професионалност и одговорност свих запослених јесте приоритет и крајњи циљ ка постизању заједничког успеха.

 


Ректор
Др Братислав Мирић, редовни професор