Reč rektora


Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbije od 26. 10. 2006. godine kao prvi integrisani državni univerzitet u Republici Srbiji. Polazeći od činjenice da je Univerzitet prema osnivačkom aktu integrisan, prvi rektor prof. dr Ćemal Dolićanin i Privremeni savet, opredelili su se da strukturu Univerziteta grade prema departmanskom modelu.


 

 Tako je 26. 11. 2007. godine Univerzitet akreditovan za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih, društvenih i matematičkih nauka. Pored toga, Državni univerzitet u Novom Pazaru prvi je u Republici Srbiji ispunio uslove za akreditaciju za obavljanje obrazovne delatnosti za sva tri nivoa studija, a 09. 05. 2008. godine dobio akreditaciju od Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Imajući u vidu činjenice da je razvoj savremenog društva u najvećoj meri promenio potrebe studenata, kako u pogledu nastavnih sadržaja, tako i u pogledu metoda edukacije, od samog početka opredelili smo se za veću interdisciplinarnost u korišćenju savremenih metoda nastave. Imajući u vidu da je vreme krute podele, kako u nastavi, tako i u nauci, čak i podele po naučnim poljima, prošlost, mi na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru, posvećujemo pažnju društvenim i drugim fenomenima, koji su atraktivni za više akademskih profila.


 

Prioritetni zadatak koji je Univerzitet postavio u svom radu jeste da studenti tokom studiranja steknu znanje, koje će im omogućiti da nakon završetka studija postanu odgovorni profesionalci i lideri u obavljanju poslova, kao i da se dalje usavršavaju u svojoj profesionalnoj karijeri, saglasno zahtevima struke i brzim promenama koje nameću savremene tehnologije. Tako će dati ogroman doprinos kulturnom, naučnom, obrazovnom, političkom i privrednom životu ne samo regiona, nego i šire.


 

 Na ovakvim studijskim programima, studentima se u okviru svakog kursa daju zaokružene celine, u kojima više nastavnika različitih specijalnosti daje najnovije i najinteresantnije segmente s aspekta svoje uže struke. U izvođenju nastave na ovim studijskim programima uključeni su eminentni profesori sa državnih univerziteta Republike Srbije i univerziteta iz evropskih zemalja. Time je naš integrisani Univerzitet zakoračio u evropski obrazovni prostor.

Pristupajući razvijanju najsavremenijih studijskih programa i metoda, što je temeljno opredeljenje Državnog univerziteta u Novom Pazaru, studentima se omogućuju fleksibilne i otvorene forme učenja, kao što su: seminari, mentorski rad, panel diskusije, radionice, kružoci i debate.

Jedan od prioritetnih zadataka Državnog univerziteta u Novom Pazaru jeste stvaranje kvalitetnog podmlatka iz sopstvenih redova, koji kroz studije pokazuju smisao za nastavni i naučnoistraživački rad. Odabirom najboljih studenata za saradnike i asistente, Državni univerzitet u Novom Pazaru, obezbeđuje sigurnu i kvalitetnu kadrovsku strukturu, koja će mu proširivati put ka društvu najkvalitetnijih univerziteta širom sveta.

Protekle godine obeležene su obezbeđivanjem dodatnog prostora za odvijanje nastavnog procesa, opremanjem laboratorija, izgradnjom multifunkcionalnog objekta u kome će biti studentski dom sa oko 100 mesta, izgradnjom i opremanjem studentskog restorana.

Može se reći da je Državni univerzitet u Novom Pazaru u najvećoj meri ispunio postavljene ciljeve, a posebno u pogledu doprinosa ekonomskom razvoju Novog Pazara i šireg okruženja, a time i demokratskom razvoju Republike Srbije, kao i promovisanju vrednosti evropskih integracija.

Visoka profesionalnost i odgovornost svih zaposlenih jeste prioritet i krajnji cilj ka postizanju zajedničkog uspeha.


Rektor
Dr Miladin Kostić, redovni profesor