Руководство Универзитета

Ректор:

Проф. др Зана Долићанин

Проректор:

Проф. др Драгослав Шумарац

Шеф кабинета ректора:

Биљана Думић

Саветник ректора за акредитацију:

Проф. др Душица Павловић

Координатор за друштвено-хуманистичке науке и уметност:

Проф. мр Ервин Ћатовић

Координатор за природно- математичке и техничко- технолошке науке:

Проф.др Мирослава Петровић Торгашев

Координатор за медицинске науке:

Проф.др Раде Грбић

Координатор за докторске студије:

Др Ћемал Долићанин, професор емеритус

Студент проректор:

Ајша Балтић

Генерални секретар:

Енвер Паљевац, дипл. правник