Руководство Универзитета

Ректор:

Проф. др Зана Долићанин

Проректор за наставу:

Проф. др Милован Братић

  Проректор за науку:

    Проф. др Зоран Марковић

Проректор за финансије:

Проф. др Драгослав Шумарац

Саветник ректора за акредитацију:

Проф. др Душица Павловић

Координатор за друштвено-хуманистичке науке и уметност:

Проф. мр Ервин Ћатовић

Координатор за природно- математичке и техничко- технолошке науке:

Проф.др Мирослава Петровић Торгашев

Координатор за медицинске науке:

Проф.др Раде Грбић

Координатор за докторске студије:

Др Теодор Атанацковић, проф. емеритус

Студент проректор:

Анеса Халиловић

Генерални секретар:

Енвер Паљевац, дипл. правник

Шеф кабинета ректора:

Биљана Думић