Saradnja visokoobrazovnih i zdravstvenih ustanova

Dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu prof. dr Vladimir Jakovljević, direktor Kliničkog
centra Kragujevac doc. dr Predrag Sazdanović i direktor novopazarske Opšte bolnice Meho
Mahmutović posetili su danas Državni univerzitet u Novom Pazaru i razgovarali sa rektorom ove
visokoobrazovne ustanove prof. dr Miladinom Kostićem.
To je bila prilika za razgovor o saradnji u oblasti biomedicinskih nauka i o školovanju mladih
kadrova. Rektor Državnog univerziteta prof. dr Miladin Kostić naglasio je značaj saradnje
univerziteta sa renomiranim zdravstvenim ustanovama koje predstavljaju nastavno-naučne baze
za školovanje kadrova u oblasti medicine. On je rekao da Državni univerzitet u Novom Pazaru
ove godine upisuje prvu generaciju osnovnih strukovnih studija Zdravstvena nega.
Domaćin i gosti saglasili su se da treba nastaviti saradnju sa medicinskim fakultetima i
kliničkim centrima u oblasti obrazovanja zdravstvenih radnika.