Savet Univerziteta

SPISAK ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU od 21. 08. 2019. godine

Iz redova nastavnika:

 • Prof. dr Benin Murić – predsednik
 • Prof. dr Izet Eminović
 • Prof. dr Dragan Bogdanović
 • Doc. dr  Samir Manić
 • Doc.dr Ernad Kahrović
 • Doc. dr Aleksandar Radaković
 • Doc. dr Elvis Mahmutović

Iz redova saradnika:

 • Dr Irfan Fetahović, asistent sa doktoratom
 • Dr Emir Zogić, asistent sa doktoratom

Predstavnici Stručnih službi:

 • Biljana Dumić
 • Ramiz Alić
 • Dževad Daca

Predstavnici studenata:

 • Izet Cama
 • Seaad Zajnelagić
 • Kemal Zornić

Predstavnici Vlade:

 • Prof. dr Stevan Pilipović, redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti
 • Prof. dr Emina Milovanović, redovni profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu