Савет Универзитета

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА ДРЖАВНОГ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ ПАЗАРУ од 22. 05. 2023. године

Из редова наставника:

 • Проф. др Бенин Мурић – председник
 • Проф. др Aлександар Радаковић
 • Доц. др Андријана Максимовић
 • Доц. др Ернад Кахровић
 • Доц. др Сабина Зејнелагић
 • Доц. др Енес Качапор
 • Доц. др Елвис Махмутовић

Из редова сарадника:

 • Данило Драговић, асистент
 • Денис Демировић, сарадник у настави

Представници Стручних служби:

 • Селвија Хамидовић
 • Биљана Думић
 • Џевад Даца

Представници студената:

 • Изет Цама
 • Мартин Јевтовић
 • Теута Кољатахи

Представници Владе:

 • Проф. др Бранко Ковачевић
 • Проф. др Раде Дорословачки
 • Проф. др Часлав Митровић
 • Изет Суљовић
 • Есад Хоџић
 • Дејан Кулунџић