Savet Univerziteta

SPISAK ČLANOVA SAVETA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU od 21. 08. 2019. godine

Iz redova nastavnika:

 • Prof. dr Benin Murić – predsednik
 • Prof. dr Izet Eminović
 • Prof. dr Dragan Bogdanović
 • Doc. dr  Samir Manić
 • Doc.dr Ernad Kahrović
 • Doc. dr Aleksandar Radaković
 • Doc. dr Elvis Mahmutović

Iz redova asistenata:

 • Dr Milena Belić, asistent sa doktoratom
 • Dr Enes Kačapor, asistent

Predstavnici Stručnih službi:

 • Biljana Dumić
 • Ramiz Alić
 • Dževad Daca

Predstavnici studenata:

 • Izet Cama
 • Lejla Tahiragić
 • Nikola Glišović

Predstavnici Vlade:

 • prof. dr Slobodan Stupar,
 • prof. dr Rade Doroslovački
 • prof. dr Časlav Mitrović,
 • Izet Suljović,
 • Esad Hodzić,
 • Dejan Kolundzić.