Савет Универзитета

СПИСАК ЧЛАНОВА САВЕТА ДРЖАВНОГ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ ПАЗАРУ од 21. 08. 2019. године

Из редова наставника:

 • Проф. др Бенин Мурић – председник
 • Проф. др Изет Еминовић
 • Проф. др Драган Богдановић
 • Доц. др  Самир Манић
 • Доц.др Ернад Кахровић
 • Доц. др Александар Радаковић
 • Доц. др Елвис Махмутовић

Из редова сарадника:

 • Др Емир Бишевац, асистент
 • Др Енес Качапор, асистент са докторатом

Представници Стручних служби:

 • Биљана Думић
 • Јасмина Чавић
 • Џевад Даца

Представници студената:

 • Изет Цама
 • Никола Глишовић
 • Аделиса Џуџевић

Представници Владе:

 • Проф. др Слободан Ступар
 • Проф. др Раде Дорословачки
 • Проф. др Часлав Митровић
 • Изет Суљовић
 • Есад Хоџић
 • Дејан Кулунџић