Sead Zejnelagić ponovo izabran za studenta-prorektora

Sead Zejnelagić, student 4. godine likovne umetnosti ponovo je izabran zastudenta-prorektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Na sednici Studentskog parlamenta ove visokoškolske ustanove utvrđen je predlog za njegov izbor, sa kojim se saglasio i rektor prof. dr Miladin Kostić.Prema utvrđenoj proceduri, tako je okončan izbor studenta- prorektora.

Mandat studenta-prorektora traje godinu dana, sa pravom još jednog izbora.