Sednica Predsedništva SKONUS-a na Državnom univerzitetu

Na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru održana je redovna sednica Predsedništva
Studentske konferencije univerzitetа Srbije (SKONUS), kojoj su prisustvovali predstavnici
Studentskih parlamenata univerziteta iz čitave Srbije: iz Beograda, Novog Sada, Niša,
Kragujevca i Kosovske Mitrovice.
Njima je dobrodošlicu poželeo rektor Državnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr Miladin
Kostić. On je izrazio zadovoljstvo izuzetno dobrom saradnjom Studentskog parlamenta ove
visokoobrazovne ustanove sa istoimenim studentskim organizacijama, kao i SKONUS-om.
Rektor Kostić rekao je da je saradnja između studentskih predstavnika univerziteta Srbije
izuzetno važna zbog unapređivanja međuuniverzitetske saradnje i poboljšanja studentskih prava,
naglašavajući da je zajednički interes da se neprekidno unapređuje kvalitet obrazovanja.
Na dnevnom redu skupa bila su brojna pitanja, koja su u centru pažnje studentske organizacije:
Zakon o studentskom organizovanju, međunarodna studentska saradnja i predlog organizacije
nastave na visokoškolskim ustanovama u narednoj školskoj godini.
Predsednica SKONUS-a Margareta Smiljanić naglasila je važnost novog Zakona o studentskom
organizovanju, koji je u procesu usvajanja i istakla da su članovi SKONUS-a dali veliki doprinos
da bude u skladu sa vitalnim interesima studentima. Predsednik Studentskog parlamenta
Državnog univerziteta Izet Cama rekao je da će Studentski parlament DUNP raditi na jačanju
saradnje sa studentskim organizacijama.