Senat Univerziteta

SPISAK ČLANOVA SENATA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU

Prof. dr Miladin Kostić, rektor DUNP
Prof. dr Bratislav Mirić, prorektor za nastavu DUNP


Prof. dr Ćemal Dolićanin, profesor emeritus
Prof. dr Teodor Atanacković, redovni član SANU


Prof. dr Milica Vujičić, predsednik NSV društveno-humanističkih nauka
Prof. dr Dragoslav Nikezić, predsednik NSV tehničko-tehnoloških nauka
Prof. dr Dušica Pavlović, predsednik NSV medicinskih nauka
Prof. dr Miroslava Petrović Torgašev, predsednik NSV prirodno-matematičkih nauka


Anida Maljevac – student
Dženisa Salihović– student