Senat Univerziteta

SPISAK ČLANOVA SENATA DRŽAVNOG UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU

Prof. dr Miladin Kostić, rektor DUNP
Prof. dr Bratislav Mirić, prorektor za nastavu DUNP


Prof. dr Ćemal Dolićanin, profesor emeritus
Prof. dr Teodor Atanacković, redovni član SANU


Prof. dr Milica Vujičić, predsednik NSV društveno-humanističkih nauka
Prof. dr Nenad Cakić, predsednik NSV prirodno-matematičkih nauka
Prof. dr Dragoljub Bilanović, predsednik NSV medicinskih nauka
Prof. dr Dragoslav Nikezić, predsednik NSV tehničko-tehnoloških nauka


Emil Đulović – student
Anesa Nuković – student