Прилика за студентску стручну праксу у јавној управи

Студенти заинтересовани да стручну праксу у академској 2022/2023. години
реализују у јавној управи биће у прилици да 9. новембра на онлајн Сајму
студентске стручне праксе сазнају више о понуди готово 800 места за праксу у 56
органа јавне управе.
Сајам почиње у 10 часова и креиран је као једнодневни онлајн догађај на посебној
платформи која посетиоце води кроз виртуелно здање Народне скупштине
Републике Србије.
Током Сајма студенти ће бити у прилици да прате презентације органа и
универзитета на њиховим виртуелним штандовима, присуствују тематским
трибинама о стручној пракси и запошљавању у јавној управи, као и да директно
комуницирају са представницима органа и универзитета који учествују на Сајму.
Организатор Сајма је Министарство државне управе и локалне самоуправе уз
подршку ЕУ пројекта „Видљивост и комуницирање реформе јавне управе“.
За више информација о студентској стручној пракси у јавној управи и програму
Сајма посетите https://strucnapraksa.mduls.gov.rs/