O parlamentu

Prvi saziv Studentskog parlamenta Državnog univerziteta u Novom Pazaru, na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, član 56., konstituisan je u aprilu 2007. godine i brojao je 15 članova.

Mandat prvom “rukovodstvu” Parlamenta trajao je godinu dana. Za to vreme ostvareno je nekoliko veoma bitnih akcija i uspostavljeni su kontakti sa gotovo svim studentskim organizacijama u zemlji, ali i sa nekoliko evropskih studentskih organizacija.

Od tada, do danas, Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru se kontinualno razvijao. Sada je organizovan tako da je svaki studijski program povezan direktno sa Studentskim parlamentom, i na taj način je stvorena mogućnost da se efikasnije utiče na kvalitet nastavnog procesa na nivou celog Univerziteta. To je zahtevalo da se poveća broj studenata u okviru Studentskog parlamenta sa 15 članova na 21. Rad Studentskog parlamenta definisan je u članu 56. Zakona o visokom obrazovanju.

Alumni klub

Alumni klub Državnog univerziteta u Novom Pazaru je organizacija koja treba da okupi i održava komunikaciju sa bivšim studentima, koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na DUNP-u. Od osnivanja do ovog trenutka Alumni klub Univerziteta neguje dugogodišnju saradnju sa nekoliko desetina studenata koji žive i rade širom sveta naše države.

Alumni klub

Alumni klub Državnog univerziteta u Novom Pazaru je organizacija koja treba da okupi i održava komunikaciju sa bivšim studentima, koji su diplomirali, magistrirali ili doktorirali na DUNP-u. Od osnivanja do ovog trenutka Alumni klub Univerziteta neguje dugogodišnju saradnju sa nekoliko desetina studenata koji žive i rade širom sveta naše države.

STUDENTSKI ŽIVOT

    Fakultet se mnogo razlikuje od srednje škole, jer studentski život predstavlja jedan poseban period u životu. 

Ovaj deo je prilagođen zahtevima studenata i sadrži informacije koje su bitne za njihovo studiranje.

Osim pregleda najnovijih studentskih vesti, sadrži brojne informacije o studiranju u zemlji i inostranstvu, studentskim praksama i stipendijama, studentskim organizacijama, obukama, zapošljavanju studenata, studentskim domovima i  restoranima. Pored ovih, tu su i teme vezane za zabavu i slobodno vreme studenata, muziku,  sport i sl.

PROGRAMI I PROJEKTI

Studentska parlament DUNP-a organizuje veliki broj programa i projekata za svoje studente kako bi na što bolji način upotpunili vannastavne aktivnosti.

Državni univerzitet među pobednicima nacionalnog “Takmičenja za najbolju studentsku ideju”

U finalu nacionalnog „Takmičenja za najbolju studentsku ideju“, održanom juče u naučno-tehnološkom parku Beograd, u kojem je učestvovalo 40 najboljih...

OBAVEŠTENJA

Sva obaveštenja

Upis studenata 2020 / 2021. godinu DUNP

Upis studenata 2020 / 2021. godinu DUNP

Stipendije Fonda za mlade talente

Fond za mlade talente Republike Srbije raspisao je Konkurs za stipendiranje 950 studenata završne godine osnovnih akademskih studija i 460...