ДЕПАРТМАН ЗА

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ

Основна делатност Департмана за техничке науке у Новом Пазару јесте образовање студената у областима грађевинарства, рачунарске технике, мултимедијалне технике и архитектуре на три нивоа студија кроз основне академске, мастер академске и докторске студије. Студијски програми прављени су по узору на најсавременије светске и европске системе.
Настава се одвија по правилима Болоњске декларације, што подразумева активно учешће студената у настави, као и рад у мањим групама, што додатно подиже квалитет саме наставе.

Смерови - Основне академске студије

Архитектура

Рачунарска техника

Грађевинарство

Аудио и видео технологије

Софтверско инжењерство

Прехрамбена технологија

Агрономија

Пољопривредна производња

Мастер академске студије

Архитектура

Рачунарска техника

Грађевинарство

Аудио и видео технологије

Прехрамбена технологија

Интегрисане академске студије

Архитектура

Докторске академске студије

Архитектура

Рачунарска техника

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И УСЛОВИ УПИСА - ДЕПАРТМАН ЗА ТЕХНИЧКЕ НАУКЕ

 

На конкурс за упис у прву годину основних академских студија могу конкурисати сви кандидати са завршеном средњом школом у трајању од 4 године.
На пријемном испиту за смер Архитектура полажу се тестови из предмета:
Математика
Провера склоности и способности (слободно цртање, тест перцепције простора)
На пријемном испиту за смер Грађевинарство, Рачунарске технике и Аудио и видео технологије полаже се тест из предмета:
Математика

 

 

 

Информације о департману

Департман за техничко-технолошке науке

 

Шеф департманa:
Проф. др Есад Мешић

@np.ac.rs

Друштвене мреже