DEPARTMAN ZA

TEHNIČKE NAUKE

Osnovna delatnost Departmana za tehničke nauke u Novom Pazaru jeste obrazovanje studenata u oblastima građevinarstva, računarske tehnike, multimedijalne tehnike i arhitekture na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Studijski programi pravljeni su po uzoru na najsavremenije svetske i evropske sisteme.

Nastava se odvija po pravilima Bolonjske deklaracije, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi, kao i rad u manjim grupama, što dodatno podiže kvalitet same nastave.

Smerovi - Osnovne akademske studije

Arhitektura

Računarska tehnika

Građevinarstvo

Audio i video tehnologije

Softversko inženjerstvo

Master akademske studije

Arhitektura

Računarska tehnika

Građevinarstvo

Audio i video tehnologije

Integrisane akademske studije

Arhitektura

Doktorske akademske studije

Arhitektura

Računarska tehnika

PRIJEMNI ISPIT I USLOVI UPISA - DEPARTMAN ZA TEHNIČKE NAUKE

 

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija mogu konkurisati svi kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine.

Na prijemnom ispitu za smer Arhitektura polažu se testovi iz predmeta:

Matematika

Provera sklonosti i sposobnosti (slobodno crtanje, test percepcije prostora)

Na prijemnom ispitu za smer Građevinarstvo, Računarske tehnike i Audio i video tehnologije polaže se test iz predmeta:

Matematika

 

 

Informacije o departmanu

Departman za tehničke nauke

Šef departmana:
Prof. dr Bratislav Mirić
bmiric@np.ac.rs

Društvene mreže