ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ

Основна делатност Департмана за техничке науке у Новом Пазару јесте образовање студената у областима грађевинарства, рачунарске технике, мултимедијалне технике и архитектуре на три нивоа студија кроз основне академске, мастер академске и докторске студије. Студијски програми прављени су по узору на најсавременије светске и европске системе.
Настава се одвија по правилима Болоњске декларације, што подразумева активно учешће студената у настави, као и рад у мањим групама, што додатно подиже квалитет саме наставе.

ИНФОРМАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊА
Сва обавештења

Шеф департмана:
Проф. др Драгослав Шумарац
dsumarac@np.ac.rs