Универзитетска сарадња

Током протеклих пет година учињено је много на успостављању мреже међууниверзитетске сарадње.

Може се рећи, да је трајно опредељење Државног универзитета у Новом Пазару, од оснивања па до данас, било је успостављање, неговање и развијање сарадње са другим Универзитетима у Републици Србији као и са универзитетима у иностранству и другим организацијама које се баве високошколским питањима.

О томе јасно сведоче закључени билатерални споразуми о сарадњи са свим универзитетима на подручју Републике Србије као и са подручја бивше Југославије и наравно веома великим бројем иностраних универзитета скоро са свих континената.

Показатељ тога су и чланство ДУНП у Европској асоцијацији универзитета (ЕУА), Балканској ректорској мрежи, Дунавској ректорској конференцији (ДРЦ) Медитеранској заједници универзитета (УНИАДРИО) и другим организацијама од значаја за развој образовања, науке и културе.

Државни универзитет у Новом Пазару одржава билатерарне везе с већим бројем иностраних универзитетских удружења, учествује у ТЕМПУС, ЦЕЕПУС , ЕРАСМУС/МУНДУС и другим програмима, међународним конкурсима за доделу средстава за научна истраживања и развој образовног процеса, набавку материјалних средстава за унапређење високошколске наставе, остварује редовне контакте и сарадњу са удружењима за размену студената ради обављања летње и стручне праксе и др.

Државни универзитет у Новом Пазару је био домаћин бројним професорима из иностранства (Аустрија, Француска, Италија, Словачка, Русија, Белорусија, Украјина, Турска, Грчка, Пољска, Немачка, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, итд.). Приликом тих посета, научници и стручњаци, одржали су више предавања из области актуелних трендова у науци и струци, широког спектра. Фотографије на следећим страницама најбоље говоре о томе.

Линкови према домаћим универзитетима:

1.  Универзитет у Београду
2. Универзитет уметности у Београду
3. Универзитет у Новом Саду
4. Универзитет у Нишу
5. Универзитет у Крагујевцу
6. Универзитет у Приштини