Универзитетски спортски савез

СПОРТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ

Новопазарска универзитетска омладина – студенти, имају своје удружење – Спортски савез државног универзитета Нови Пазар, који се бави организацијом и реализацијом универзитетских такмичења у Новом Пазару из којих, на темељу својих резултата, спортисти или спортске екипе, настављају такмичења на Универзитетском првенству Републике Србије, или на међународним такмичењима студената.

Спортски савез студената универзитета Нови Пазар сарађује са:
* Министарством омладине и спорта
* Универзитетским спортским савезом Србије
* Спортским савезом Србије
* Универзитетима у Републици,
* Друштвом педагога физичке културе у Новом Пазару,
* Студентским савезима факултета у Новом Пазару.

Спортски савез Државног универзитета Нови Пазар пред собом има два циља:

1. Првенство Универзитета у Новом Пазару

Такмичења ће се одржавати током академске године, а њихов циљ је организовати током целе сезоне једнодневна или викенд такмичења у неким спортовима.

2. Sportsko-rekreativne aktivnosti

У складу са својим могућностима, које су ограничене финансијским средствима, СС студената организоваће и спортско-рекреацијске активности у склопу акција осталих савеза, као што су «Спортом против дроге», «Светски дан спорта», «Спорт за све» и др.

Развој и унапређење универзитетског спорта на високим школама,
Омогућити што бољу организацију такмичења, која води већем броју учесника и квалитет такмичења,
Сарадња с домаћим и међународним универзитетским спортским институцијама, уопште високошколским институцијама те спортским савезима,
Борба против зависности, те организација слободног времена у спортским активностима,
Ширење олимпијских начела.

Ради оцене тренутног стања и процене развоја универзитетског спорта у Новом Пазару до године 2015. узећемо следеће параметре:

Број спортова,
Број екипа,
Број такмичара
Број високошколских установа које учествују на том првенству.

У следећем периоду биће укључени и програми за које студенти показују највише интересовања, али тренутно за њих нема новца. У склопу тих програма јесу:

Зимски спортови,
Водени спортови,
Технички спортови,
Екстремни спортови.