Univerzitetski sportski savez

SPORT NA UNIVERZITETU

Novopazarska univerzitetska omladina – studenti, imaju svoje udruženje – Sportski savez državnog univerziteta Novi Pazar, koji se bavi organizacijom i realizacijom univerzitetskih takmičenja u Novom Pazaru iz kojih, na temelju svojih rezultata, sportisti ili sportske ekipe, nastavljaju takmičenja na Univerzitetskom prvenstvu Republike Srbije, ili na međunarodnim takmičenjima studenata.

Sportski savez studenata univerziteta Novi Pazar sarađuje sa:

* Ministarstvom omladine i sporta
* Univerzitetskim sportskim savezom Srbije
* Sportskim savezom Srbije
* Univerzitetima u Republici,
* Društvom pedagoga fizičke kulture u Novom Pazaru,
* Studentskim savezima fakulteta u Novom Pazaru.

Sportski savez Državnog univerziteta Novi Pazar pred sobom ima dva cilja:

1. Prvenstvo Univerziteta u Novom Pazaru

Takmičenja će se održavati tokom akademske godine, a njihov cilj je organizovati tokom cele sezone jednodnevna ili vikend takmičenja u nekim sportovima.

2. Sportsko-rekreativne aktivnosti

U skladu sa svojim mogućnostima, koje su ograničene finansijskim sredstvima, SS studenata organizovaće i sportsko-rekreacijske aktivnosti u sklopu akcija ostalih saveza, kao što su «Sportom protiv droge», «Svetski dan sporta», «Sport za sve» i dr.

Razvoj i unapređenje univerzitetskog sporta na visokim školama,
Omogućiti što bolju organizaciju takmičenja, koja vodi većem broju učesnika i kvalitet takmičenja,
Saradnja s domaćim i međunarodnim univerzitetskim sportskim institucijama, uopšte visokoškolskim institucijama te sportskim savezima,
Borba protiv zavisnosti, te organizacija slobodnog vremena u sportskim aktivnostima,
Širenje olimpijskih načela.

Radi ocene trenutnog stanja i procene razvoja univerzitetskog sporta u Novom Pazaru do godine 2015. uzećemo sledeće parametre:

Broj sportova,
Broj ekipa,
Broj takmičara
Broj visokoškolskih ustanova koje učestvuju na tom prvenstvu.

U sledećem periodu biće uključeni i programi za koje studenti pokazuju najviše interesovanja, ali trenutno za njih nema novca. U sklopu tih programa jesu:

Zimski sportovi,
Vodeni sportovi,
Tehnički sportovi,
Ekstremni sportovi.