UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA

KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U PRVU GODINU OSNOVNIH I INTEGRISANIH AKADEMSKIH
STUDIJA I OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2021/2022. GODINI U JUNSKOM UPISNOM ROKU MOGU
SE UPISATI 12. 13. 14. 15. JULA OD 9 DO 14 ČASOVA, I 16 . JULA 2021. GODINE OD 09 DO 12 ČASOVA.
AKO SE KANDIDAT KOJI JE OSTVARIO PRAVO NA UPIS PO KONKURSU NE UPIŠE U PREDVIĐENOM ROKU,
UMESTO NJEGA UNIVERZITET ĆE UPISATI SLEDEĆEG KANDIDATA, PREMA REDOSLEDU NA KONAČNOJ RANG
LISTI .
KANDIDATI MORAJU BITI PRISUTNI 16. JULA.2021. GODINE U 12 ČASOVA, KADA ĆE SE U AMFITEATRU A2
VRŠITI PROZIVKA PO REDOSLEDU NA KONAČNOJ RANG LISTI.