Реч ректора

Проф. др Зана Долићанин, ректор

Знање и образовање представљају предуслов економског, културног и свеопштег развоја сваког друштва. Оснивање регионалних универзитета је у потпуној сагласности са савременим концептом европског простора високог образовања. У том правцу је била далекосежна одлука Владе Републике Србије о оснивању Државног универзитета у Новом Пазару, коме гравитира окружење од неколико стотина хиљада становника.
Ова високошколска установа има задатак да квалитетно образовање учини доступним свима који желе и да буде подршка младима да студирају што ближе месту боравка, да ствара модерне стручњаке, афирмише, унапређује и шири учење, знање и вештине и сарађује са другим високошколским
институцијама у земљи и иностранству.

Државни универзитет у Новом Пазару је као први интегрисани универзитет у Србији, за кратко време остварио значајне резултате и успео да достигне готово све стандарде европског високог образовања.

Као стратешки циљ поставили смо и интензиван развој научно- истраживачког рада, што је посебно важно за напредак ове младе високошколске институције.
Од оснивања Државног универзитета и кроз све његове године развоја подршка Владе Републике Србије била је драгоцена. О томе најбоље сведочи и чињеница да се највећи број студената школује о трошку државе.

Студенти су у центру пажње образовног процеса. И због тога је менаџмент Државног универзитета увек настојао да унапреди услове школовања својих студената.
Време ће показати праве вредности и да дипломе вреде само ако их прати квалитетно знање. Због тога је квалитетно образовање приоритет, од кога никада нећемо одустати. Да би студенти имали што боље образовање, користићемо све могућности међууниверзитетске и међународне сарадње.
Драги студенти, ваш задатак је да се трудите да што више знања стекнете и да се током школовања оспособите за своје будуће професије.
Државни универзитет у Новом Пазару је увек на вашој страни.

 

Проф. др Зана Долићанин, ректор