Kontakt

Državni univerzitet u Novom Pazaru
Unesite vaš e-mail

Vuka Karadžića bb
Novi Pazar
RS-36300
Srbija

Elektronska pošta: rektorat@np.ac.rs
Telefon: 00381-(0)20-317-754
Faks: 00381-(0)20-337-669
http://www.np.ac.rs

Informacije: Rektor: Prof. dr Miladin Kostić

Studentska služba
Unesite vaš e-mail

Elektronska pošta:   studsluzbdunp@np.ac.rs
Telefon:                      00381-(0)20-323-599
Faks:                           00381-(0)20-337-669

Radno vreme sa studentima: Ponedeljak – Petak, od 07:30h do 15:30h.

Webmaster
Unesite vaš e-mail

Održavanje, sugestije i prijave smetnji u vezi sa portalom www.np.ac.rs

Faks: 00381-(0)20-337-669
http://www.np.ac.rs