Академски календар 2023/24

,,На иницијативу Студентског парламента Државног универзитета у Новом Пазару, донет је  Академски календар тј. план рада са циљем да се студентима омогући да лакше организују своје обавезе и имају правовремене информације о испитним роковима и осталим битним датумима у току школске године.

Студенти ће у свим испитним роковима моћи да пријаве све испите.
Међутим, Државни универзитет у Новом Пазару неће сносити одговорност за преклапање испита у ванредним роковима, због комплексне процедуре спровођења испитног процеса и рокова установљених овим календаром.“