Енес Качапор одбранио докторску дисертацију на Државном универзитету у Новом Пазару

Први студент који је основне, мастер и докторске студије завршио на Државном универзитету

Студент докторских студија Државног универзитета у Новом Пазару Енес Качапор, асистент на Департману за природно-математичке науке, под менторством проф. др Ћемала Долићанина и проф.
др Теодора Атанацковића, одбранио је данас докторску дисертацију под називом „Варијациони рачун у оптимизацији облика еластичних тела“. Датум одбране ове докторске дисертације спада у датуме од историјског значаја за ову високошколску установу јер је Енес Качапор први студент који је све нивое студија: основне, мастер и докторске, завршио на Државном универзитету у Новом Пазару.
Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације чинили су: руководилац мастер и докторских студија др Ћемал Долићанин, професор емеритус, редовни члан САНУ др Теодор Атанацковић, професор емеритус, др Драган Ђорђевић, редовни професор Природно-математичког факултета
Универзитета у Нишу, др Игор Миловановић, редовни професор Електронског факултета Универзитета у Нишу и др Мирослава Петровић Торгашев, редовни професор Департмана за природно- математичке
науке Државног универзитета.
Руководилац мастер и докторских студија Државног универзитета проф. др Ћемал Долићанин у уводној речи, поздрављајући истакнуте математичаре, научне раднике и професоре, нагласио је да је на Државном универзитету у Новом Пазару од оснивања 2006. године, до данас, одбрањено седам докторских дисертација. По његовим речима, такав број може се објаснити озбиљним форсирањем квалитета са становишта младе високообразовне институције.
“Одбрана ове докторске дисертације потврдила је да је квалитетно знање приоритет Државног
универзитета и да ова високошколска установа доследно поштује све стандарде високог образовања“-истакао је проф. др Теодор Атанацковић.
Енес Качапор је на Департману за природно-математичке науке најпре био ангажован као демонстратор, сарадник у настави, а сада је асистент. Одбраном доктората стекао је услове за даље напредовање у универзитетској каријери и потврдио да спада у младе кадрове који су будућност
Државног универзитета.

enes kacapor odbrana1